Služby

Analýzy


Definice procesů a systémů s ohledem na jejich současný stav. Výstupem u rozsáhlejších projektů bývá cílový koncept, který komplexně řeší nejen technické, ale i organizační a ekonomické aspekty. Nedílnou součástí je i analýza rizik, zejména u kritických procesů.

Zpravidla se dělí do těchto fází:

  • Analýza stávajícího stavu
  • Návrh budoucího stavu (výrobek, proces, lidé)
  • Návrh Implementačních služeb

Implementace


přizpůsobení systému zákazníkovi s ohledem na jeho požadavky, potřeby, výrobky a procesy. Implementace je řízena dle standardů projektového řízení a je realizována dle odsouhlaseného implementačního plánu.

Zpravidla se dělí do těchto fází:

  • Nastavení systému, programové úpravy
  • Testování
  • Školení
  • Import do produktivního prostředí
  • Go-Live, zvýšená podpora

Elektronická výměna dat


Cloud EDI či Web EDI zajistí výměnu dat s vašimi partnery (dodavateli, kooperanty, zákazníky), aniž byste cokoliv kolem toho řešili a mohli se soustředit na svůj business. Tuto službu zajišťujeme „na klíč“, tzn. pouze zadáte odkud kam co přenášet.
Podporujeme všechny běžně používané formáty VDA a Edifact zpráv EDI.
Používané komunikační protokoly TLS OFTP2, TCP/IP via VPN.

Integrace systémů


Zajistíme propojení vašich informačních systémů, aplikací, technologií, případně i dodavatelů do jednoho funkčního celku. Společně s námi docílíte toho, že veškerá práce s daty bude rychlá a maximálně efektivní, a to napříč celou vaší organizací.

Dodávky hardware a software


Terminály, pracovní stanice, servery, Microsoft…

Servis, podpora


Poskytujeme záruční i pozáruční servis v časovým pokrytím od 9×5 po 27×7 s garantovanou dobou odezvy či vyřešení. Pro kritické procesy jsou samozřejmostí pravidelné testy havarijních scénářů.

Prováděné služby jsou řízeny pomocí service deskem, kde je přehled o rozsahu, termínech a řešeních jednotlivých služeb.

Podpora je poskytována elektronickou poštou, telefonicky, v případě potřeby dálkovým připojením či přímo v místě instalace.

Dohledové centrum 24×7


NON-STOP dohled vaší IT infrastruktury dokáže předcházet popř. podstatně zkrátit dobu řešení problému. Operátoři dohledového centra pak okamžitě řeší vzniklou situaci zpravidla ještě dříve, než se o něm dozvědí uživatelé.

Monitorují stavy a dostupnosti zařízení, systémové služby, odezva systémů apod.

Outsourcing IT služeb


V nejrozsáhlejším režimu poskytujeme veškeré zajištění provozu celého rozsahu IT vč. případných úzce souvisejících činností jako např. údržbu kmenových dat, konzultace procesů apod. Řešíme tak provozní i změnové požadavky v plném rozsahu. Se zákazníkem je definována SLA smlouva, kde neseme odpovědnost za dostupnost systémů, IT služeb či procesů jako celku.

Cloud computing/datové centrum


Bezpečné prostředí pro vaše servery, aplikace, systémy

Provoz a podpora SAP R/3, SAP S/4 HANA


Pro moduly: SD, MM, PP, FI, BC, RFC / BAPI

image

Plánování výroby 


Vývoj specializovaných systémů pro situace, kde standard nestačí