Vizualizace


Modul pro bezobslužné on-line zobrazení dat na televizích.

Definovaný scénář umožnuje centrálně načítání informací z různých datových zdrojů (databáze, file system …) a jejich zobrazení na vybraných monitorech.

Dále je definován počet zobrazovaných stránek, rychlost přepínání atd.

Klíčová slova: streaming, paging

image

Vizualizace výroby


Stavy pracovišť, tempo výroby, odpovědná osoba atd.

image

E-KANBAN


Kumulativní pohled převozu na jinou halu.

image

Stavy strojů


3D pohled na výrobní linky, které jsou rozděleny na jednotlivé segmenty. V pohledu je vidět stav každého segmentu.

image