Zkušebna

Proces


Systém pro řízení a automatizaci zkouškování v sériové výrobě.
Workflow zajišťující plynulou spolupráci mezi pracovišti či výrobními linkami, zkušebnou až po následné uskladnění testovaných vzorků.

Na základě měrných plánů (časových či množstevních) je řízeno:

 • generování žádanek na odběr vzorků,
 • předávání  vzorků do laboratoře
 • měření / zkouškování,
 • automatické hodnocení
 • měřící protokoly
 • uskladnění, archivace testovaných vzorků

Nastavení


Systém umožňuje ve svých standardech definovat:

 • organizační struktury (závody, pracoviště, zkušebny …)
 • parametry / kóty měření
 • intervaly jejich hodnot
 • parametry vzorků,
 • cykly testování,
 • tvrdost kontroly,
 • měřící protokoly,
 • uživatelská oprávnění
 • eskalace
 • způsob uskladnění atd.