Early Warning System


modul pro sledování aktuální situace v procesech a její automatizované vyhodnocení vůči definovaných standardům. Sledovat lze aktuální dění nejen v jiných modulech systému SiStore WMS, QMSMES … , ale i jiných systémech, jako např. EDI, ERP apod. V případě překročení standardu systém automaticky posílá zprávy na vybrané uživatele. Kromě eskalací je možné systém využít pro zasílání pravidelných provozní reportů apod.

image

Jednoduchá administrace


Klíčový uživatel může jednoduše a intuitivně nastavit sledované standardy, jejich prahové hodnoty, skupiny příjemců, typy zpráv apod. Možnost definovat eskalační vlny, tzn. dle závažnosti problému či v reakci na aktuální vývoje situace jsou zprávy zasílány různým skupinám uživatelů.

Historie, dohledatelnost


součástí modulu jsou kompletní reporty historie změn a historie odeslaných zpráv.