EDI

Electronic Data Interchange

EDI


Elektronická výměna dat pro automatizaci dodavatelského řetězce SCM (Supply Chain Management) nahrazuje papírové dokumenty a řeší obvykle výměnu těchto zpráv:

  • Objednávky
  • Odvolávky dodávky a jejich modifikace JIT/JIS
  • Dodací listy
  • Faktury či selfbilling dle standardů Odette VDA / Edifact

Nejčastější je spojení s partnery pomocí komunikačního protokolu OFTP2.

Dále je součástí řešení překlad zpráv do standardního interního formátu a integrace na ERP (iDoc SAP/R3, SQL SiStore WMS apod.)

 Cloud EDIWeb EDIInhouse EDI

image

Partneři


Připravená spojení s Škoda Auto, Volkswagen, BMW, Daimler / Mercedes, Opel, General Motors, Witte, Plastic Omnium, PSA, Ford atd.

image

 

Přehled vybraných EDI zpráv

ZprávaNázev ENNázev DEVýznam / užití
VDA4905Call-OffLieferabrufOdvolávka dodávky
(kontrakt, díl, závod, místo vykládky, spotřeby, termín, množství atd.)
Odette Edifact DELFOR D97
VDA4915 JITJIT/JIS Call offJIT/JIS AbrufJIT/JIS odvolávka dodávky
(kontrakt, díl, závod, místo vykládky, spotřeby, termín, čas, množství, pořadí v přepravce atd.)
Odette Edifact DELJIT D97
Odette Edifact VDA4984 Global DELFOR
Odette Edifact VDA4985 Global DELJIT PUSPUS – Pickup SheetNakládkový list
VDA4913 ASNASNLieferavisAvízo = elektronický dodací list
Odette Edifact DESADV D97
Odette Edifact VDA4987 Global DESADV
VDA4908 InvoiceInvoiceRechnungElektronická faktura
Odette Edifact Invoice D97
Odette Edifact VDA4938 Invoice & SelfbillingSelfbilling InvoiceSelfbilling GutschriftElektronická faktura a Selfbilling