Mobilní Q-Gate


Mobilní Quality Gate – grafická aplikace umožňující provádět 100% či namátkovou kontrolu kvality. Operátoři Q-Gate mají on-line vizualizovány vlastnosti výrobků, obrázky vad apod.
Při identifikaci vady může operátor vybrat odpovědného pracovníka či příčinu vady.
Samostatné či integrované řešení.
Lze zařadit na jakékoli místo procesu a díky otevřenému rozhraní snadno integrovat s výrobními či logistickými daty.
Trvalé či dočasné řešení s minimálními náklady.

image

Stacionární Q-Gate


Stacionární Quality Gate – grafická aplikace umožňuje provádět 100% či namátkovou kontroly kvality. Operátoři Q-Gate mají on-line vizualizovány vlastnosti výrobků, vad apod.
Samostatné či integrované řešení.
V režimu režimu:
Pevně svázáno s pracovištěm – 1 či více terminálů pro každé pracoviště
Režim kiosek – terminál sdílený pro vícero pracovišť

Kontrola na bázi materiálu, šarží, manipulačních jednotek (/palet) či sériových čísel.

image