Zvuková navigace


V SiStore WMS je s velkým úspěchem využíváno ozvučení všech transakcí prováděných s terminály.

Díky zvukové zpětné vazbě nemusí operátor po provedení každé transakce sledovat display – o výsledku provedení transakce (ok, chyba, upozornění apod.) je informován příslušným zvukem terminálu.

Další možností je hlasová navigace na pozice apod.