SAP R/3 Connector

RFC


Skladové pohyby, inventarizace, dodávky a ostatní logistická data jsou integrovány pomocí technologie RFC. Jedná se o synchronní komunikaci, kde SAP a SiStore integrovány on-line vč. výsledku zpracování transakce. Je tak zajištěna plná konzistence mezi systémy.

RFC transakční buffer


V případech, kde je nežádoucí synchronní komunikace, např. transakce vytvářené ve spojitých procesech (on-line vážení, navažování), nabízí SiStore-SAP off-line buffer. Do bufferu jsou ukládána SAPem nezaúčtovaná transakční data, aby se transakce mohla zopakovat.

OFF-LINE režim


V tomto případě jsou ukládána veškerá transakční data do SiStore-SAP bufferu.

Režim je aktivován automaticky nebo manuálně v případě nedostupnosti SAP tzn. havárie, upgrade apod.

Následně po spojení s SAP jsou pomocí konzole transakce dodatečně vytvořeny a systémy synchronizovány.

OFF LINE režim tak zároveň vytváří efektivní zálohu celého logistického procesu.

image