APSYS - Služby

Implementační analýzy / cílový koncept definuje především:

 • Sestavení mapy procesů,
 • Popis (jednotlivého) procesu,
 • Popis kontextu procesu,
 • Sjednocení používaných pojmů, shodné porozumění řešené problematice,
 • Nároky provozu a v čem spočívají identifikované nedostatky (aplikace, organizace, data, infrastruktura), návaznost prostředí

 • Jednoznačné vymezení cílů zákazníka, odpovědností a kompetencí k jejich dosažení.
 • Vytvoření podmínek pro integraci hodnotících nástrojů
 • Identifikace nákladové (zdrojové, …) náročnosti a trvalé hledání cest jejich omezování.
 • Formulování požadavků na ICT (vlastnosti IS, poskytované služby, jejich rozsah,potřebný SW a HW) tak, aby ICT podporovaly procesy společnosti.
 • Optimalizace organizačních struktur a řízení kvality personálu.

 

Díky našim zkušenostem a specialistům jsme schopni Vám navrhnout provedení procesní analýzy a na jejím základě pomoci formulovat optimální řešení reflektující Vaše potřeby a požadavky na další rozvoj IS.

 

Výstupem uvedených činností je zpravidla dokument nazývaný cílový koncept.

 

Implementace

 

 • Customizace, resp. nastavení systému
 • Programové úpravy
 • Instalace systému
 • Integrační testy (testování v podmínkách zákazníka)
 • Školení uživatelů a

 

školení klíčových uživatelů

školení běžných uživatelů

 • Zpracování dokumentace

zpracování uživatelské dokumentace

zpracování administrátorské dokumentace

 

 • Pilotní provoz - zvýšená kontrola funkcí a podpora uživatelů, vyhodnocení a odladění
 • Produktivní start

 

Vývoj software

 

Máme rovněž dlouholeté zkušenosti s vývojem software z různých oblastí, jako například aplikace pro pořizování a vytěžování dat, aplikace pro průmyslovou automatizaci, vizualizaci a sběr dat nebo aplikace pro integraci informačních systémů.

Vývoj zahrnuje návrh architektury, datového modelu, rozhraní aplikace, vlastní vývoj, důsledné testování a dokumentace.

 

 

Dodávky hardware

 

Stavíme na osvědčených technologiích a značkách, které přinášejí nejen vysoký výkon, ale i provozní spolehlivost. V oblasti mobilních terminálů produkty Motorola, serverových systémů a počítačů Hewlett Packard, termotransferových tiskáren Zebra a Toshiba a softwarového běhového prostředí Microsoft.

 

 

Systémová integrace

 

Smyslem jsou lépe provázaná řešení na úrovni systémů, procesů, lidských zdrojů a obchodních partnerů. V takto integrovaném prostředí můžete získat více výhod v oblasti spolupráce, měřitelnosti procesů, automatizovaného řízení a řadě dalších oblastí. Můžete tak pracovat mnohem efektivněji a získáte zároveň přístup k informacím, které potřebujete pro rychlé řízení provozu a správná rozhodnutí.

 

 

Komplexní systémová podpora zahrnující především

 • aktualizaci systémů
 • služby HelpDesku
 • garantovanou dobu odezvy
 • řešení problémů na dálku i na místě
 • administraci
 • monitoring a dohledové centrum 24x7 s okamžitou návazností na procesy servisu

 

poskytuje zajištění bezporuchového běhu i v náročných podmínkách nepřetržitých provozů.