APSYS - vývoj aplikací

Společnost APSYS CZ, s.r.o. více než 10 let poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v oblasti informačních technologií se zaměřením na efektivně řízenou logistiku a výrobu. Hlavním produktem je on-line logistický informační systém SiStore, jehož základem je Warehouse Management System (často ozn. jako WMS nebo systém řízeného skladování). SiStore WMS umožňuje již ve svém základu skutečně on-line řízení skladů, procesů expedic, příjmů, kvality i lidí, a to pomocí mobilních terminálů s podporou čárových kódů či RFID. To ve svém důsledku přináší skokové zvýšení produktivity, radikální snížení chybovosti, redukci zásob při plynulém toku materiálů.

 

Za nejcennější hodnotu považujeme spokojenost a dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky.

 

Vždy přemýšlíme o přínosech jednotlivých projektů a řešení, zejména jak:

 • zvýšit produktivitu procesů
 • vhodně navázat na stávající prostředí
 • rychle se přizpůsobit změnám
 • přinést nové možnosti rozvoje

Uvědomujeme si, že naši zákazníci podnikají pod stále větším tlakem konkurence, cen a rychlejších změn a proto přinášíme více než jen software.

Důraz klademe především na:

 • pochopení potřeb a procesů zákazníka
 • využití mnohaletých zkušeností
 • nalezení optimálního řešení
 • volbu vhodné technologie
 • kvalitu provedení

Kvalita řešení je pro nás na prvním místě, neboť ta vytváří prostor pro dlouhodobou spokojenost našich zákazníků.

 

Stále zlepšujeme procesní standardy našich systémů SiStore s cílem:

 • minimalizovat nároky na zákazníka
 • co nejlépe vystihnout realitu
 • co nejrychleji je nasadit
 • spolehlivě je provozovat
 • vytvářet nové možnosti

Jsme připraveni nést odpovědnost za výsledek implementace i následného servisu či komplexního provozu až v nonstop režimu 24x7.

 

 

 

 

Společnost realizuje projekt SiStore MQS a WCD, číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0001739, který je spolufinancován z programu OP PIK.

Leták projektu ke stažení zde.